Endring i kontigent

Årsmøtet besluttet å heve kontigenten til 1600 for de fleste og 1300 for de yngste. Klubben betaler lisens for utøvere som skal konkurrere. Det betyr i praksis at det er samme kontigent uavhengig av om man er konkurrerende utøver eller ikke.

Godt representert på RM

Drammen stiller med ni løftere på årets regionsmesterskap i styrkeløft utstyrsfritt. Mesterskapet holdes den 14. januar i Sande. Vel møtt.