Dokumentarkiv

Lov for Drammen Styrkeidrettslag

Strategidokument
DSIs verdier og grunnleggende veivalg for utvikling av klubben

Medlemsvilkår
Underskrift på medlemsskjemaet innebærer aksept av disse vilkårene

Antidopingpolicy
Klubben praktiserer nulltoleranse for doping

Bruk av DSIs logo
Ingen kan bruke klubbens logo uten avtale med styret

Stevnehåndboka
«Kokebok» for alt som inngår i en stevnedugnad

Laglederhåndboka
«Kokebok» for lagledere

Utleggsskjema
Medlemmer som legger ut penger leverer dette skjemaet sammen med kvittering til kasserer eller styret for å få refundert utlegget

Regler for kåring av årets løfter
Hvert år kåres årets trekjemper og årets benkpresser

Kommunikasjonspolicy
Klubbens kjøreregler for kommunikasjon