Årsmøte 2024

Årsmøtet ble avholdt 6. mars.

Nytt styre er

 • Styreleder – Hanna Ghaderi
 • Nestleder- Kristian Greenway
 • Styremedlem – Borghild Nelson
 • Varamedlem – Morten Novum

Utmerkelser

På årsmøte blir det utdelt hedersbevisninger til medlemmer som har utmerket seg spesielt i året som gikk.

 • Årets styrkeløfter: Yasmina Juliette Havnen, regjerende europamester og verdensmester i styrkeløft med utstyr, junior -69
 • Årets benkpresser: Gaute Lynghamar Ronæs, norsk mester, nordisk mester, tredjeplass i EM benkpress utstyrsfritt.
 • Årets debutant: Karoline Live Landfald, som banket inn NM kvalifisering i sitt første stevne.
 • Årets hederspris: Bjarne Havnen, stadig like stor bidragsyter i klubbens virke.

Referat blir lagt ut senere.

Årsmøte 2021

Så sant koronasituasjonen tillater det, vil årsmøtet bli holdt

 • Lørdag 27. mars kl 18 på Møtestedet, Engene 10.
  Hold av tidspunktet! Det er rett etter det planlagte klubbstevnet.

Alt som er viktig for klubben og deg som medlem avgjøres på årsmøtet. Alle har en stemme.

Har du en sak eller et forslag du ønsker behandlet på årsmøtet? Send forslaget til post@drammenstyrkeidrettslag.no innen 13. mars.

Alle sakspapirene blir lagt ut innen 20. mars.

Kan være en tegneserie

NB Det kan bli aktuelt å utsette årsmøtet eller å holde årsmøte digitalt. Følg med her på medlemssida for nærmere info.

Årsmøte 2019

Velkommen til årsmøte 2019!Årsmøtet holdes
tirsdag 19. mars kl. 18
på Møtestedet, Engene 10, Drammen.

Alt som er viktig for klubben og deg som medlem bestemmes på årsmøtet. Alle har en stemme hver.

Har du en sak eller et forslag du ønsker behandlet på årsmøtet? Send forslaget til post@drammenstyrkeidrettslag.no innen 5. mars.
Alle sakspapirene blir lagt ut innen 12. mars.

Saker: Årsberetning, regnskap, strategier, mål, budsjett, organisasjonsplan, kontingent, valg, merker og hedersbevisninger.

Årsmøtet 2018

20 medlemmer deltok på årsmøtet 13. mars på Møtestedet.
Alle sakene ble enstemmig vedtatt. Les protokollen her.
Det nye styret består av Marit Pettersen (leder, gjenvalgt), Bjarne Havnen (nestleder, gjenvalgt) og Peter Gjefle (ny), med Tor Ole Wardenær (ny) som vara.
Jon Ramstad ble tildelt klubbens hederspris, for sin store innsats for klubbmiljøet og andre løftere.
Jan Kværnstuen ble tildelt æresmedlemskap, for sin innsats for klubben siden 1975.
Yasmina Havnen ble kåret til Årets debutant. Marit Pettersen ble årets løfter.

Årsmøte 2018 – les sakene her

Møtet holdes tirsdag 13. mars kl. 18 på Møtestedet, Engene 10, Drammen.

Sak 1, 2 og 3.  Godkjenning av stemmeberettigede. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4. Årsberetning 2017  og  Vedlegg til årsberetning 2017

Sak 5. Revidert regnskap 2017  og  Revisorberetning

Sak 6. Justering av regler for kåring av årets løfter

Sak 7. Mål 2018

Sak 8. Budsjett 2018

Sak 9. Organisasjon 2018

Sak 10. Medlemskontingent 2019

Sak 11. Valg

Sak 12. Utmerkelser og hedersbevisninger (kunngjøres på årsmøtet)

Årsmøte 2018

Velkommen til årsmøte 2018!
Årsmøtet holdes tirsdag 13. mars kl. 18 på Møtestedet, Engene 10.

Alt som er viktig for klubben og deg som medlem bestemmes på årsmøtet. Alle har en stemme hver.

Har du en sak du ønsker tatt opp på årsmøtet? Send forslaget til post@drammenstyrkeidrettslag.no innen 27. februar.
Alle sakspapirene blir lagt ut her innen 6. mars.

Saker: Årsberetning, regnskap, regler årets løfter, mål, budsjett, organisasjonsplan, kontingent, valg, merker og hedersbevisninger.

Endring i kontigent

Årsmøtet besluttet å heve kontigenten til 1600 for de fleste og 1300 for de yngste. Klubben betaler lisens for utøvere som skal konkurrere. Det betyr i praksis at det er samme kontigent uavhengig av om man er konkurrerende utøver eller ikke.