Årsmøte 2019

Velkommen til årsmøte 2019!Årsmøtet holdes
tirsdag 19. mars kl. 18
på Møtestedet, Engene 10, Drammen.

Alt som er viktig for klubben og deg som medlem bestemmes på årsmøtet. Alle har en stemme hver.

Har du en sak eller et forslag du ønsker behandlet på årsmøtet? Send forslaget til post@drammenstyrkeidrettslag.no innen 5. mars.
Alle sakspapirene blir lagt ut innen 12. mars.

Saker: Årsberetning, regnskap, strategier, mål, budsjett, organisasjonsplan, kontingent, valg, merker og hedersbevisninger.