Årsmøte 2022

Velkommen til årsmøte 2022!Årsmøte 2022

  • Onsdag 30. mars kl 18 Møtested, Horgenveien 227 3300 Hokksund.
  • (hos Isovator AS)
  • Hold av tidspunktet!

Alt som er viktig for klubben og deg som medlem avgjøres på årsmøtet. Alle har en stemme.

Alle sakspapirene blir lagt ut innen 20. mars.

Årsmøte 2021

Så sant koronasituasjonen tillater det, vil årsmøtet bli holdt

  • Lørdag 27. mars kl 18 på Møtestedet, Engene 10.
    Hold av tidspunktet! Det er rett etter det planlagte klubbstevnet.

Alt som er viktig for klubben og deg som medlem avgjøres på årsmøtet. Alle har en stemme.

Har du en sak eller et forslag du ønsker behandlet på årsmøtet? Send forslaget til post@drammenstyrkeidrettslag.no innen 13. mars.

Alle sakspapirene blir lagt ut innen 20. mars.

Kan være en tegneserie

NB Det kan bli aktuelt å utsette årsmøtet eller å holde årsmøte digitalt. Følg med her på medlemssida for nærmere info.

Årsmøtet 2018

20 medlemmer deltok på årsmøtet 13. mars på Møtestedet.
Alle sakene ble enstemmig vedtatt. Les protokollen her.
Det nye styret består av Marit Pettersen (leder, gjenvalgt), Bjarne Havnen (nestleder, gjenvalgt) og Peter Gjefle (ny), med Tor Ole Wardenær (ny) som vara.
Jon Ramstad ble tildelt klubbens hederspris, for sin store innsats for klubbmiljøet og andre løftere.
Jan Kværnstuen ble tildelt æresmedlemskap, for sin innsats for klubben siden 1975.
Yasmina Havnen ble kåret til Årets debutant. Marit Pettersen ble årets løfter.

Årsmøte 2018 – les sakene her

Møtet holdes tirsdag 13. mars kl. 18 på Møtestedet, Engene 10, Drammen.

Sak 1, 2 og 3.  Godkjenning av stemmeberettigede. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4. Årsberetning 2017  og  Vedlegg til årsberetning 2017

Sak 5. Revidert regnskap 2017  og  Revisorberetning

Sak 6. Justering av regler for kåring av årets løfter

Sak 7. Mål 2018

Sak 8. Budsjett 2018

Sak 9. Organisasjon 2018

Sak 10. Medlemskontingent 2019

Sak 11. Valg

Sak 12. Utmerkelser og hedersbevisninger (kunngjøres på årsmøtet)

Årsmøte 2018

Velkommen til årsmøte 2018!
Årsmøtet holdes tirsdag 13. mars kl. 18 på Møtestedet, Engene 10.

Alt som er viktig for klubben og deg som medlem bestemmes på årsmøtet. Alle har en stemme hver.

Har du en sak du ønsker tatt opp på årsmøtet? Send forslaget til post@drammenstyrkeidrettslag.no innen 27. februar.
Alle sakspapirene blir lagt ut her innen 6. mars.

Saker: Årsberetning, regnskap, regler årets løfter, mål, budsjett, organisasjonsplan, kontingent, valg, merker og hedersbevisninger.

Antidopingpolicy for Drammen Styrkeidrettslag

Vedtatt i styret 26.9.2017

1) Verdier og holdninger

Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

Nye medlemmer informeres om klubbens antidopingholdninger og idrettens grunnverdier.

Vi arbeider for at våre medlemmer skal være livstids dopingfrie.

2) Kunnskap

Vi linker til www.antidoping.no på klubbens hjemmeside og Facebookside.

Vi diskuterer dopingspørsmål med nye medlemmer, som del av klubbens introduksjonsopplegg.

I vårt idrettslag er alle medlemmer kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge.

Alle medlemmer gjennomfører Ren Utøver-konseptet.

3) Regelverk

I vårt idrettslag er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere etc) medlemmer av idrettslaget og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser.

Alle medlemmer som representerer Drammen Styrkeidrettslag i konkurranser inngår antidopingkontrakt med Norges Styrkeløftforbund i forbindelse med lisensiering.

Ingen får representere Drammen Styrkeidrettslag i konkurranser uten å ha gjennomført Ren Utøver-konseptet.

4) Bevisstgjøring

Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor.

I vårt idrettslag har vi et bevisst forhold til kosttilskudd.

Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i klubblokalet.

Vi bruker speakertekst for å informere besøkende om vår verdiprofil som rent idrettslag på våre stevner.

Vi synliggjør vår verdiprofil på klubbtøy og gjennom programbladtekster og nettsider.

5) Beredskapsplan

Vårt idrettslag har en egen beredskapsplan for å håndtere mistanker om doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer.

Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre!

I vårt idrettslag er det nulltoleranse for doping, men vi tar vare på våre medlemmer. En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget, som tilbyr hjelp og støtte.

Vi ber løfteren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Løftere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke delta i organiserte aktiviteter i vårt idrettslag før forholdet er avklart.

Løftere som er dømt for bruk av prestasjonsfremmende stoffer kan aldri mer representere vårt idrettslag i konkurranser eller fungere som trener / veileder / oppmann / lagleder.

Vi utnevner en person som kan håndtere media, og forbereder vedkommende godt på aktuelle spørsmål.

Vi samarbeider med Norges Styrkeløftforbund, idrettskretsen og Antidoping Norge i dopingsaker.

NM Styrkeløft Ungdom, junior og veteran utstyrsfritt

Utstyrsfritt NM ble avhold i Bergen, Laksevåghallen, siste helgen i april. Mesterskapet hadde 193 påmeldte og måtte strekkes en dag ekstra for å greie å gjennomføre!

DSI hadde fem deltakere med i alderen 14-64: Yasmina, Benjamin, Bjarne, Marit og Kjetil. Alle kom seg velberget gjennom, de to eldste med en haug av bestemannspremier i de forskjellige øvelsene. Bjarne fikk en tredjeplass i benkpress yngre veteran.

De to yngste gikk inn, løftet det de fikk beskjed om og gjorde det bra. Begge havnet på femteplass i sine respektive klasser. Yasmina var mesterskapets aller yngste deltaker og løftet til 5 kg under bronseplassen, med solide løft i knebøy og markløft og Benjamin greide endelig kvalifiseringskravet til NM i benkpress utstyrsfritt.