Antidopingpolicy for Drammen Styrkeidrettslag

Vedtatt i styret 26.9.2017

1) Verdier og holdninger

Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

Nye medlemmer informeres om klubbens antidopingholdninger og idrettens grunnverdier.

Vi arbeider for at våre medlemmer skal være livstids dopingfrie.

2) Kunnskap

Vi linker til www.antidoping.no på klubbens hjemmeside og Facebookside.

Vi diskuterer dopingspørsmål med nye medlemmer, som del av klubbens introduksjonsopplegg.

I vårt idrettslag er alle medlemmer kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge.

Alle medlemmer gjennomfører Ren Utøver-konseptet.

3) Regelverk

I vårt idrettslag er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere etc) medlemmer av idrettslaget og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser.

Alle medlemmer som representerer Drammen Styrkeidrettslag i konkurranser inngår antidopingkontrakt med Norges Styrkeløftforbund i forbindelse med lisensiering.

Ingen får representere Drammen Styrkeidrettslag i konkurranser uten å ha gjennomført Ren Utøver-konseptet.

4) Bevisstgjøring

Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor.

I vårt idrettslag har vi et bevisst forhold til kosttilskudd.

Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i klubblokalet.

Vi bruker speakertekst for å informere besøkende om vår verdiprofil som rent idrettslag på våre stevner.

Vi synliggjør vår verdiprofil på klubbtøy og gjennom programbladtekster og nettsider.

5) Beredskapsplan

Vårt idrettslag har en egen beredskapsplan for å håndtere mistanker om doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer.

Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre!

I vårt idrettslag er det nulltoleranse for doping, men vi tar vare på våre medlemmer. En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget, som tilbyr hjelp og støtte.

Vi ber løfteren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Løftere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke delta i organiserte aktiviteter i vårt idrettslag før forholdet er avklart.

Løftere som er dømt for bruk av prestasjonsfremmende stoffer kan aldri mer representere vårt idrettslag i konkurranser eller fungere som trener / veileder / oppmann / lagleder.

Vi utnevner en person som kan håndtere media, og forbereder vedkommende godt på aktuelle spørsmål.

Vi samarbeider med Norges Styrkeløftforbund, idrettskretsen og Antidoping Norge i dopingsaker.