Årsmøtet 2017 – protokoll

Les hele protokollen her.

13 medlemmer deltok på årsmøtet 7. mars på Møtestedet.
Alle vedtak ble gjort enstemmig.

Det nye styret består av Marit Pettersen, Bjarne Havnen og Elisabeth Stokmo Klodiussen, med Jan Kværnstuen som vara.

Eysteinn Fannar Oddgeirsson ble kåret til Årets debutant, Marit Pettersen ble Årets løfter, og Richard Søderholm ble tildelt Årets hederspris for sin innsats som klubbens altmuligmann.

 

Årsmøte 2017 – Sett deg inn i sakene her

Årsmøtet holdes tirsdag 7. mars kl. 18 på Møtestedet, Engene 10

Sakliste
Styrets forslag til vedtak
Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede
Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
Sak 3. Valg av dirigent, referent og to underskrivere
Sak 4. Årsberetning
Sak 5. Regnskap
Sak 6.1. Mål og strategier
Sak 6.2. Utmerkelser og hedersbevisninger – regler
Sak 7. Medlemskontingent
Sak 8. Budsjett
Sak 9. Organisasjonsplan
Sak 10. Valg
Sak 11. Utmerkelser og hedersbevisninger

Årsmøte 2017

Velkommen til årsmøte 2017!

Årsmøtet holdes tirsdag 7. mars kl. 18 på Møtestedet, Engene 10.

Alt som er viktig for klubben og deg som medlem bestemmes på  årsmøtet.   Alle har en stemme hver.

Sakspapirene blir lagt ut her innen 28. februar.

Saker: Årsberetning, regnskap, mål og strategier, kriterier for hedersbevisninger, kontingent, budsjett, organisasjon, valg.