Årsmøte 2017

Velkommen til årsmøte 2017!

Årsmøtet holdes tirsdag 7. mars kl. 18 på Møtestedet, Engene 10.

Alt som er viktig for klubben og deg som medlem bestemmes på  årsmøtet.   Alle har en stemme hver.

Sakspapirene blir lagt ut her innen 28. februar.

Saker: Årsberetning, regnskap, mål og strategier, kriterier for hedersbevisninger, kontingent, budsjett, organisasjon, valg.