Årsmøte 2017 – Sett deg inn i sakene her

Årsmøtet holdes tirsdag 7. mars kl. 18 på Møtestedet, Engene 10

Sakliste
Styrets forslag til vedtak
Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede
Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
Sak 3. Valg av dirigent, referent og to underskrivere
Sak 4. Årsberetning
Sak 5. Regnskap
Sak 6.1. Mål og strategier
Sak 6.2. Utmerkelser og hedersbevisninger – regler
Sak 7. Medlemskontingent
Sak 8. Budsjett
Sak 9. Organisasjonsplan
Sak 10. Valg
Sak 11. Utmerkelser og hedersbevisninger