Årsmøte 2022

Velkommen til årsmøte 2022!Årsmøte 2022

  • Onsdag 30. mars kl 18 Møtested, Horgenveien 227 3300 Hokksund.
  • (hos Isovator AS)
  • Hold av tidspunktet!

Alt som er viktig for klubben og deg som medlem avgjøres på årsmøtet. Alle har en stemme.

Alle sakspapirene blir lagt ut innen 20. mars.