Endring i kontigent

Årsmøtet besluttet å heve kontigenten til 1600 for de fleste og 1300 for de yngste. Klubben betaler lisens for utøvere som skal konkurrere. Det betyr i praksis at det er samme kontigent uavhengig av om man er konkurrerende utøver eller ikke.

Årsmøte 2017 – Sett deg inn i sakene her

Årsmøtet holdes tirsdag 7. mars kl. 18 på Møtestedet, Engene 10

Sakliste
Styrets forslag til vedtak
Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede
Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
Sak 3. Valg av dirigent, referent og to underskrivere
Sak 4. Årsberetning
Sak 5. Regnskap
Sak 6.1. Mål og strategier
Sak 6.2. Utmerkelser og hedersbevisninger – regler
Sak 7. Medlemskontingent
Sak 8. Budsjett
Sak 9. Organisasjonsplan
Sak 10. Valg
Sak 11. Utmerkelser og hedersbevisninger

Årsmøte 2017

Velkommen til årsmøte 2017!

Årsmøtet holdes tirsdag 7. mars kl. 18 på Møtestedet, Engene 10.

Alt som er viktig for klubben og deg som medlem bestemmes på  årsmøtet.   Alle har en stemme hver.

Sakspapirene blir lagt ut her innen 28. februar.

Saker: Årsberetning, regnskap, mål og strategier, kriterier for hedersbevisninger, kontingent, budsjett, organisasjon, valg.

Godt representert på RM

Drammen stiller med ni løftere på årets regionsmesterskap i styrkeløft utstyrsfritt. Mesterskapet holdes den 14. januar i Sande. Vel møtt.